Wat heb ik aan een energielabel?

De voordelen

 • Direct weten waar je aan toe bent als koper
 • Verplicht door de overheid
 • Geeft inzicht in je energieverbruik
 • Geeft inzicht in verbetermogelijkheden

Exploitatielasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Voor gebruikers is het dan ook belangrijk dat zij weten hoe energiezuinig hun (bedrijfs)gebouw is. Dit kan sterk van invloed zijn op de hoogte van hun exploitatielasten. Het energielabel geeft hen die informatie. 

In de regio Ede helpen wij particulieren en bedrijven bij het verkrijgen van een energielabel. Heb je nog geen energielabel? Zorg dan dat je er voor 2023 één in het bezit hebt, anders mogen er geen activiteiten meer in jouw bedrijfspand plaatsvinden. 

Zo simpel is het

In 4 stappen en binnen een week uw energielabel

Doe de online check

Maak een afspraak

Bedrijfsbezoek

Ontvang je energielabel

Nu in 2 minuten inzicht krijgen in welke stappen jij moet nemen om je woning of bedrijfspand te verduurzamen? Doe de online check van onze partner Energiescan.nu en krijg inzicht in jouw mogelijkheden!

Wil je meer generiek inzicht in het verduurzamen van je pand?
Kijk hier hoe je in 6 stappen van energielabel G naar A kunt gaan!

Onze prijzen

Tot 150 m2
€ 299
151 - 250 m2
€ 349
251 - 500 m2
€ 449
501 - 1000 m2
€ 549
1001 - 1500 m2
€ 649
1501 + m2
Op offerte

Een energielabel is pas nodig vanaf 50m2 kantoorruimte! Een magazijn 80m2 hoeft bijvoorbeeld ook geen energielabel.

Weten of een energielabel voor jou van toepassing is?

Neem contact op!

Veelgestelde vragen

Nee, niet iedereen mag een energielabel afgeven/verstrekken. Alleen gecertificeerde EPB deskundigen mogen energielabels afgegeven/verstrekken.

Utiliteitsgebouwen (of gebouwdelen) met de volgende gebruiksfuncties die opgeleverd, verkocht of verhuurd zijn, moeten voorzien zijn van een energielabel:

 • kantoor
 • gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch)
 • bijeenkomst
 • onderwijs
 • sport (verwarmd en matig verwarmd)
 • logies
 • cel- en winkelfunctie

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2
 • een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee)
 • een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt
 • een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar
 • een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite)
 • gebouwen met een vloeroppervlakte kleiner dan 50 m2. 

Gebouwen en gebouwdelen met alleen een industriefunctie die zijn opgeleverd, verkocht of verhuurd, zijn niet verplicht een energielabel te hebben. Gebouwen die naast de industriefunctie één of meer gebruiksfuncties hebben die wel energielabelplichtig zijn, geldt alleen een energielabelverplichting als het gebruiksoppervlakte van het energielabelplichtige deel groter is dan 50 m2. De ruimten in een industriehal met de gebruiksfunctie kantoor, en een gezamenlijk gebruiksoppervlakte van 40 m2 zijn dus niet energielabelplichtig. De ruimten in of bij een industriegebouw met de gebruiksfunctie kantoor en/of onderwijs, en een gezamenlijk gebruiksoppervlakte van 55 m2 zijn daarentegen wel energielabelplichtig.

Het energielabel moet bij de in-/uitgang van het gebouw opgehangen te worden. Als er sprake is van meerdere in-/uitgangen hoeft er slechts bij de hoofd ingang/uitgang een energielabel aangebracht te worden.

De juridische eigenaar van het gebouw, is verantwoordelijk voor het energielabel en moet in principe het energielabel betalen.

De maximale boete bedraagt voor eigenaren van utiliteitsgebouwen € 20.250. De handhavende instantie is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), deze bepaalt ook de hoogte van de boete.

De wijziging van het Bouwbesluit, waarin deze verplichting is opgenomen, is op 2 november 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. De wijziging is daarmee officieel van kracht. Iedere eigenaar van een kantoor groter dan 100 m2 moet vanaf 1 januari 2023 een energielabel kunnen tonen dat minimaal voldoet aan energielabel C. Een gebouw/gebouwdeel met de gebruiksfunctie kantoor waarvoor geen geldig energielabel is afgegeven (en geregistreerd) dat minimaal voldoet aan energielabel C mag vanaf dat moment niet meer als kantoor gebruikt worden.  Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. 

Hiervoor kan je het beste naar http://www.ep-online.nl  gaan. Op http://www.qbis.nl kunt u zien welke gecertificeerde EPB deskundigen een energielabel mogen verstrekken. 

Staat je vraag hier niet tussen?
Kijk wat de overheid erover zegt:

Heb je nog vragen of wil je een energielabel aanvragen?

Stuur ons een bericht of lees verder over onze andere diensten

Staat je vraag hier niet tussen?
Kijk wat de overheid erover zegt:

Staat je vraag hier niet tussen?
Kijk wat de overheid erover zegt: